Meritorious Student Award

Meritorious Student Award, FICCI, New Delhi, 2013.

Meritorious Student Award, FICCI, New Delhi, 2013.